Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - donderdag van 10.00 - 16.00 uur

Tarieven 2020 voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren

Maandtarieven
 
Bewindvoering zonder schulden/mentorschap:
Voor een alleenstaande € 116,26 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 139,55 (incl. 21% BTW)
 

 

Bewindvoering met schulden:
Voor een alleenstaande 150,44 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden (beide schulden) € 180,50 (incl. 21% BTW)
 

 

Ondercuratelestelling zonder schulden/
Bewindvoering zonder schulden + mentorschap
Voor een alleenstaande                              € 209,33 (incl. 21% BTW)
 

 

Ondercuratelestelling met schulden/
Bewindvoering met schulden + mentorschap  
Voor een alleenstaande € 240,00 (incl. 21% BTW)
 

Eenmalige tarieven
 

Aanvangswerkzaamheden
Bewindvoering alleenstaande €  657,03 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering samenwonenden €  787,71 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering + mentorschap alleenstaande € 1.182,17 (incl. 21% BTW)
Curatele alleenstaande € 1.182,17 (incl. 21% BTW)
 

 

Opmaken eindrekening en -verantwoording
Bewindvoering alleenstaande € 246,84 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering samenwonenden € 296,45 (incl. 21% BTW)
 

 

Overig
Verhuizing/ontruiming/verkoop woning € 410,19 (incl. 21% BTW)

Bijzondere bijstand

Er kan sprake zijn van gehele of gedeeltelijke vergoeding via de Wet Bijzondere Bijstand.