Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - vrijdag: 10.00 - 15.00 uur

Tarieven 2019 voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren

Maandtarieven
 
Bewindvoering zonder schulden/mentorschap:
Voor een alleenstaande € 114,14 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 136,94 (incl. 21% BTW)
 

 

Bewindvoering met schulden:
Voor een alleenstaande € 147,62 (incl. 21% BTW)
Voor samenwonenden € 177,17 (incl. 21% BTW)
 

 

Ondercuratelestelling zonder schulden/
Bewindvoering zonder schulden + mentorschap
Voor een alleenstaande                              € 205,40 (incl. 21% BTW)
 

 

Ondercuratelestelling met schulden/
Bewindvoering met schulden + mentorschap  
Voor een alleenstaande € 235,55 (incl. 21% BTW)
 

Eenmalige tarieven
 

Aanvangswerkzaamheden
Bewindvoering alleenstaande €  644,93 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering samenwonenden €  773,19 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering + mentorschap alleenstaande € 1160,39 (incl. 21% BTW)
Curatele alleenstaande € 1160,39 (incl. 21% BTW)
 

 

Opmaken eindrekening en -verantwoording
Bewindvoering alleenstaande € 242,00 (incl. 21% BTW)
Bewindvoering samenwonenden € 290,40 (incl. 21% BTW)
 

 

Overig
Verhuizing/ontruiming/verkoop woning € 402,93 (incl. 21% BTW)

Bijzondere bijstand

Er kan sprake zijn van gehele of gedeeltelijke vergoeding via de Wet Bijzondere Bijstand.