Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - donderdag van 10.00 - 16.00 uur

Onze dienstverlening

Wij bieden een breed scala aan dienstverlening. U kunt bij Uw Supporter zowel terecht voor bewindvoering, mentorschap en curatele. In de jaren van ons bestaan hebben al vele cliënten de meerwaarde van de ondersteuning van Uw Supporter mogen ervaren. In veel gevallen leidt de inschakeling van Uw Supporter, zowel bij de cliënt als hun familie, tot een sterke toename van opluchting en daardoor levensvreugde.

Ook voor familie is het namelijk niet altijd gemakkelijk om deze zaken op een goede wijze te behartigen. Niet alleen als het gaat om financiën, maar zeer zeker als het gaat om vragen rondom begeleiding, verzorging en/of verpleging. De maatschappij wordt steeds complexer en kent een woud aan regels in de vorm van toeslagen en heffingskortingen. Het feit dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over ingewikkelde papieren etc. is voor velen een verademing.

Uw Supporter biedt cliënten ook actief ondersteuning bij zorgvraagstukken. Door veel cliënten wordt dit als zeer waardevol ervaren. 

De kracht van Uw Supporter ligt niet in de forse schuldsanering. Wij richten onze dienstverlening met name op de begeleiding, ondersteuning en advisering van ouderen en mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Van groot belang zijn daarbij uw eigen wensen. Graag wordt in een persoonlijk gesprek uitgelegd wat voor u de toegevoegde waarde van de dienstverlening van Uw Supporter kan zijn. 

Bewindvoering

Bij bewindvoering worden zowel geld als goederen beheerd door een door de Rechtbank aangestelde bewindvoerder.  De bewindvoerder neemt dus alle financiële zaken van de cliënt over en informeert de benodigde instanties. De bewindvoerder zorgt ook voor eventuele afhandeling van schulden, zodat de cliënt daarover geen zorgen meer heeft.  Lees meer .......

 

 

 

Mentorschap

Een mentor zorgt ervoor dat alles wat te maken heeft met geestelijke, lichamelijke of maatschappelijke zaken rondom de persoon geregeld wordt.

Dit mede onder toezicht van de kantonrechter. Het kan zijn dat men zelf steeds meer afhankelijk wordt van andere personen en dat men iemand nodig heeft die meedenkt over persoonlijke zaken. Lees meer .......

 

 

Curatele

De curator behartigt zowel de financiële zaken als de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke/psychische oorzaken niet (meer) in staat is om zelf beslissingen te nemen. Dit gebeurt ook zoveel mogelijk met de cliënt zelf maar de uiteindelijke beslissing ligt in deze bij de curator. Wel gebeurt dit zoveel mogelijk in overleg met familie of evt. zorginstelling. Dit kunnen ook zaken zijn wat betreft zorgplan of zaken op medisch gebied. Lees meer .....