Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - donderdag van 10.00 - 16.00 uur

Waarom en wanneer ondercuratelestelling?

De curator behartigt zowel de financiële zaken als de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken onvoldoende in staat is om zelf beslissingen te nemen.

Dit gebeurt ook zoveel  mogelijk met de cliënt zelf maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de curator. Uiteraard gebeurt dit zoveel mogelijk in samenspraak met de familie of evt. zorginstelling. Dit kunnen ook zaken zijn wat betreft zorgplan of zaken op medisch gebied.

In de praktijk wordt ondercuratelestelling steeds minder vaak opgelegd door de Rechtbank. Tegenwoordig wordt er veel vaker gekozen voor de combinatie van bewindvoering in samenhang met mentorschap

Uw Supporter heeft een uitgebreide kennis van en ervaring in zowel de verpleging als de verzorging. Daarmee is zij een ideale gesprekspartner voor u en eventuele familie of begeleiders.