Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - donderdag van 10.00 - 16.00 uur

Bewindvoering, wat houdt dat in?

Bij bewindvoering worden zowel geld als goederen beheerd door een door de Rechtbank aangestelde bewindvoerder. Kiest u voor Uw Supporter, dan nemen wij alle financiële zaken van u over. Wij kijken ook of er eventueel recht is op toeslagen en verzorgen de aanvragen daarvoor. Alle betalingen en het onderhouden van contacten met instanties komt eveneens voor onze rekening. Dit geldt ook voor de afhandeling van eventuele schulden. U heeft daar dus geen omkijken meer naar. Uw Supporter hecht groot belang aan contact met cliënten en hun eventuele familie. Daarom richten wij onze dienstverlening vooral op cliënten in (de omgeving van) Twente.

Als u daarin geïnteresseerd bent kunt u uiteraard uw eigen bankzaken inzien. Wij proberen, zoveel mogelijk samen met u, een goede oplossing te vinden mochten er problemen zijn.

Jaarlijks worden de werkzaamheden van een bewindvoerder getoetst door een accountant en ter beoordeling aan de rechtbank voorgelegd.

Gelukkig worden er tegenwoordig strenge eisen gesteld aan bewindvoerders. Een geruststellend idee toch?