Het adres voor bewindvoering, mentorschap, curatele
Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
maandag - donderdag van 10.00 - 16.00 uur

Wat doen wij?

Deze website geeft informatie over wettelijke vertegenwoordiging en hoe wij daarbij kunnen helpen. Vanaf 18 jaar wordt verondersteld dat men zelf in staat is om de eigen zaken te regelen en de eigen belangen te behartigen.

Dat geldt echter niet voor iedereen. Voor veel mensen zijn een aantal zaken te ingewikkeld geworden. Het is dan prettig als deze zorg uit handen wordt genomen door iemand die men kan vertrouwen. Ook een medische of psychische oorzaak is vaak reden dat iemand niet (meer) in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. 

 

Vaak worden de financiën dan overgenomen door een familielid of vrijwilligersorganisatie. Meestal gaat dit prima. In een aantal gevallen is dit echter niet mogelijk omdat de fysieke afstand te groot is of de problematiek te ingrijpend. De maatschappij is er wat dat betreft niet gemakkelijker op geworden. Wij kunnen deze taak dan overnemen. Uw Supporter wordt aangesteld door de kantonrechter die tevens jaarlijks toezicht houdt op onze werkzaamheden. Een geruststellende gedachte. 


Naast bewindvoering ondersteunen wij ook op het gebied van mentorschap. Dat kan zijn het laten verzorgen van boodschappen, kleding, of andere voor u belangrijke zaken. Maar ook het inbrengen van uw belangen in de afstemming met verpleeg- en verzorgingshuizen of andere instanties. 
Uw belang staat bij ons altijd voorop. Wij betrekken u zoveel mogelijk in te nemen beslissingen en zorgen voor begrijpbare informatie over financiële en andere zaken. Spreekt u dit aan en kunt u, een vriend, familielid of cliënt ondersteuning gebruiken, bel dan gerust of maak gebruik van het contactformulier. 

Voor de dienstverlening worden de tarieven gehanteerd zoals die gelden voor professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren. Het kan zijn dat deze kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed via de Wet Bijzondere Bijstand. Dit is afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent en uw persoonlijke situatie.

Waarom kiezen voor Uw Supporter?

Uw Supporter biedt ondersteuning aan particulieren in de vorm van bewindvoering, mentorschap en ondercuratelestelling. De naam van ons bureau geeft al aan waar wij voor staan. Namelijk voor persoonlijke begeleiding en ondersteuning vanuit een positieve betrokkenheid. Wij hebben ons bewust gespecialiseerd in de ondersteuning van personen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen. Regelmatig persoonlijk contact zijn daarbij leidend. In de rol van mentor of curator zijn wij uitermate geschikt voor mensen die zijn opgenomen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, of instellingen.
Woont u nog zelfstandig en wilt u dat zo lang mogelijk blijven doen? Dan kan het goed zijn dat u hulp nodig heeft bij de financiën of het regelen van ondersteuning,  zorg en andere dagelijkse zaken. Als u zelf daar geen bekend en vertrouwd iemand voor heeft kan Uw Supporter deze taken overnemen.
Vanuit onze kennis en ervaring met de zorg zijn wij een goed aanspreekpunt voor instellingen waar mensen verblijven. Goede bewindvoerderskantoren zijn er genoeg. Onze kracht ligt met name in mentorschap en, bewindvoering in combinatie met mentorschap. Onze werkzaamheden worden jaarlijks getoetst door zowel een accountant en de Rechtbank. Uw Supporter: gewoon een goede en betrouwbare partner voor u of uw dierbaren.

Waar kunt u ons vinden?

Ons bureau is gevestigd in Borne. Onze cliënten komen uit Twente en vlak daar buiten. Zij wonen in Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Borne, Goor, Hof van Twente, Dinkelland, Vroomshoop, Vriezenveen, Tubbergen en Markelo.