Contactgegevens


Tel: 06 15 25 97 94
info@uwsupporter.nl
Cor Hilbrinkstraat 36
7622 EW Borne


Uw Supporter is in het bezit van het kwaliteitscertificaat van branchevereniging VeWeVe.

  

Welkom op de website van Uw Supporter

   Deze website  geeft informatie  over wettelijke vertegenwoordiging en de manier waarop Uw Supporter uw kan helpen.

Vanaf 18 jaar zijn inwoners van Nederland meerderjarig en wordt verondersteld dat zij in staat zijn om zelf hun eigen zaken te regelen en hun eigen belangen te behartigen.

Er kunnen echter allerlei redenen zijn waarom dit niet het geval is. Eén van de redenen kan zijn dat cliënten het allemaal wel erg ingewikkeld vinden en deze zorg graag uit handen willen geven aan iemand die men kan vertrouwen. Ook kan er sprake zijn van een medische of psychische zaak die maakt dat cliënten niet meer zelf hun belangen in voldoende mate kunnen behartigen.

Vaak worden de financiën dan overgenomen door een familielid of vrijwilligersorganisatie. Meestal gaat dit prima, maar soms kan dit tot problemen leiden. Uw Supporter kan in dat geval deze taak overnemen. Waarborg is dat Uw Supporter wordt aangesteld door de kantonrechter die tevens jaarlijks toezicht houdt. Een geruststellende gedachte.
Wij bieden niet alleen financiële ondersteuning, maar begeleiden tevens mensen op het gebied van zorg. Bij Uw Supporter staat de cliënt altijd centraal.

Voor zover mogelijk betrekken wij de cliënten zoveel mogelijk in de te nemen beslissingen en worden zij geïnformeerd over financiële en andere zaken. Spreekt u dit aan en kunt u, een vriend, familielid of cliënt ondersteuning gebruiken, bel dan gerust of maak gebruik van het contactformulier.  

Voor de dienstverlening worden de tarieven gehanteerd zoals die gelden voor professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren. In een aantal situaties worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed via de Wet Bijzondere Bijstand.